Czech

From VisiPics
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 10: Line 10:
 
; Custom language files can be found and shared with other users on VisiPics' website
 
; Custom language files can be found and shared with other users on VisiPics' website
 
; Za pomocí google a přátel částečně přeložil krteczek  
 
; Za pomocí google a přátel částečně přeložil krteczek  
 
tiger@dhary.de
 
  
 
[MENU]
 
[MENU]

Revision as of 17:53, 26 February 2009

This text is designed for Czech users of this program.

Pužil jsem dnes tento program a pomohl mi. Proto jsem se rozhodl ho přeložit. Má angličtina je velmi slabá, ale přesto je cca 70% přeloženo. Budu rád když budete pokračovat ;)

Použití

V textovém editoru (například: PSPad, Poznámkový blok,...) otevřete soubor Lang-CUS.ini, smazejte původní obsah (CTRL+A a následně Delete) a níže uvedený zdrojový kód překladu zkopírujte (označit myší a CTRL+C) a vložte do souboru (CTRL+V). Nyní stačí uložit (CTRL+S), zapnout VisiPics a Options > Languages > Custom a hotovo, máte to česky. ;)


; Custom language files can be found and shared with other users on VisiPics' website
; Za pomocí google a přátel částečně přeložil krteczek 

[MENU]

File         = Soubor
File_AddFolder    = Přidat složku...
File_LoadProject   = Nahrát projekt...
File_SaveProject   = Uložit projek...
File_SaveIgnores   = Uložit ignorované obrázky
File_Exit      = Ukončit

Edit         = Upravit
Edit_Marked     = Označené
Edit_Ignore     = Ignorované
Edit_IgnoreGroup   = Ignorovaná skupina
Edit_Rename     = Přejmenovat tento soubor...
Edit_Move      = Přesunout tento soubor...

View         = Zobrazit
View_NextPage    = Následující stranu
View_PreviousPage  = Předchozí stranu
View_PreviewResized = Náhled změněné velikosti
View_PreviewFull   = Náhled plné velikosti
View_SlowPreview   = Pomalé zobrazení náhladu
View_ShowDifferences = Zobrazit rozdíly

Tools        = Nástroje
Tools_UnIgnore    = odznačit ignorované
Tools_UnSelect    = Odznačit vybrané
Tools_IgnoreFolder  = Ignorovat složku
Tools_AutoSelect   = Automatický výběr

Actions       = Akce
Actions_Move     = Přesunout
Actions_Delete    = Smazat

Options       = Nastavení
Options_ShowHidden  = Zobrazit skryté složky
Options_SubFolders  = Zahrnout podsložky
Options_ScanRotation = Scan for 90° rotations
Options_BetweenDirs = Between folders only
Options_MoveFilter  = Uvolnit filtr automaticky
Options_Slower    = Pomalé zpracování
Options_ThreadsSync = Threads sync
Options_ConfirmClose = Potvrdit ukončení VisiPict

Languages      = Jazyky
Languages_EN     = English
Languages_FR     = Français
Languages_CUS    = Custom

Window        = Okna
Window_Balloon    = Bublinkové informace
Window_Minimize   = Minimalizovat dopanelu úloh

Help         = Nápověda
Help_VisiPics    = VisiPics nápověda...
Help_Donation    = Please donate...
Help_About      = O programu...

[FORM]

Stat_Remaining    = Zbývající soubory .......
Stat_LoadedPics   = Načtené obrázky .......
Stat_ToCompare    = K porovnání ............
Stat_DupePics    = Podobné obrázky .....
Stat_DupeGroups   = Podobné skupiny ......

Tab_Filter      = Filtr
Tab_Loader      = Loader
Tab_AutoSelect    = Auto-Select

Filter_Strict    = Přísná
Filter_Basic     = Základní
Filter_Loose     = Volná
; Filter_Explanation  = The slider determines how strictly the program checks for similarities between the images. Strict means it checks if an image is the same or slightly different, loose allows for a greater amount of differences.
Filter_Explanation  = Posuvník určuje, jak přesná má být podobnost obrázků. Přísná: velká shoda, identické a téměř identické obrázky. Základní: najde obrázky se stejným obsahem i různými velikostmi (původní a zmenšený) 

Loader_Question   = Jaké obrázky se budou načítat?
Loader_BiggerThan  = Větší než
Loader_And      = a
Loader_SmallerThan  = Menší než

ASelect_Question   = Jaké snímky budou vybrány první?
ASelect_Uncompressed = Nekomprimované soubory
ASelect_LowerRes   = Nízké rozlišení
ASelect_SmallerSize = Malá velikost souboru
ASelect_Then     = then my least prefered directories...

Tool_Tools      = Nástroje
Tool_UnIgnore    = Zrušit ignoraci
Tool_UnSelect    = Zrušit výběr
Tool_IgnoreFolder  = Ignorovat složku
Tool_AutoSelect   = Automatický výběr

Action_Actions    = Akce
Action_Move     = Přesunout
Action_Delete    = Smazat
Action_About     = About
Action_MoveThis   = Přesunout 
Action_Rename    = Přejmenovat

[HINTS]

Stop         = Zastavit všechny práce
Start        = Začít hledání duplicitních obrázků
Pause        = Pause the comparator (thumb list won't change, but pictures are still being loaded)

Thumb_PageDown    = Předchozí stránka (Page-down)
Thumb_PageUp     = Následující stránka (Page-up)

Stat_Timer      = Doba hledání (Dvoj klik pro vynulování)
Stat_Loader     = Počet nahraných obrázků
Stat_Comparator   = Počet porovnaných obrázků

Folder_Add      = Přidat vybranou složku do seznamu složek k prohledání
Folder_Remove    = Odstranit vybranou složku ze seznamu složek k prohledání
Folder_List     = Seznam složek k prohledání
Folder_Up      = Zvýšit prioritu složky (used by Auto-select)
Folder_Down     = Snížit prioritu složky (used by Auto-select)

Tool_UnIgnore    = Odstranit všechny ignorované ze seznamu náhledů
Tool_UnSelect    = Odstranit všechny označené ze seznamu náhledů
Tool_IgnoreFolder  = Find the files in selected folder to ignore them
Tool_AutoSelect   = Označit soubory automaticky

Action_Move     = Přesunout označené soubory do vybrané složky
Action_Delete    = Smazat vybrané soubory v seznamu náhledů
Action_About     = Zoibrazit informace o VisiPics
Action_MoveThis   = Přesunout právě nahlížený soubor
Action_Rename    = Přejmenovat právě nahlížený soubor

Preview       = Náhled (dvoj-klik otevře okno)
Preview_Zoom     = Zoom/přiblížit

[TOOLS]

Ok          = Ok
Cancel        = Cancel

File_Original    = Původní název souboru
File_New       = Nový název souboru

WorkInProgress    = Zpracovávám...
PleaseWait      = Prosím čekejte...

[DYN]

Title_Rename     = Přejmenovat soubor
Title_Work      = Zpracovávám...
Title_Directory   = Vyberte adresář...

Loading       = Nahrávání:
LoadingComplete   = Nahrávání ukončeno:
SaveIgnoresComplete = Ukládání ignorovaných obrázků dokončeno.

Pic_Marked      = OZNAČENÉ
Pic_Ignore      = IGNOROVANÉ

Err_Folder_Title   = Chyba při přidání složky
Err_Folder_l1    = Tato složka je již přidána v:
;Err_Folder_l2    = If you want to manage subfolders manually, empty the worklist and uncheck the option "Include subfolders"
Err_Folder_l2    = Pokud chcete spravovat podsložky ručně, vyprázdněte seznam složek k prohledání a zrušte zatržení u volby "Zahrnout podsložky"

Err_FolderSel_Title = Chyba při přidání složky
Err_FolderSel_l1   = Tato složka je již přidána v:

FolderRem_Title   = Odstranit složku ze seznamu:
FolderRem      = Odstranit složku:

Status_Info     = Klikněte pravým tlačítkem myši pro náhled w jiné velikosti

Prefix_GigeByte   = gb
Prefix_MegaByte   = mb
Prefix_KiloByte   = kb
Prefix_Byte     = b
Prefix_Pixel     = px

Closing_Confirm   = Opravdu chcete ukončit program VisiPics?

Action_Move     = Přesunuté
Action_Pictures   = obrázky
Action_Delete    = Smazané
Action_Complete   = Akce dokončena
Action_Error     = Chyba přesunutí, smazání
Action_NoFiles    = Žádné soubory byly vybrány
Action_AutoSelect  = Automaticky označit obrázky?
Action_MarkWarning  = Warning! This will never affect groups with at least one "Marked" picture!
Action_ASComplete_l1 = Automatický výběr hotov
Action_ASComplete_l2 = Marked pictures are stroked red
Action_Ignore_l1   = "Ignore" pictures in folder and sub-folders of:
Action_Ignore_l2   = POZOR! Dojde k odznačení všech označených obrázků z těchto adresářů!
Action_IComplete_l1 = Ignore-Folder complete
Action_IComplete_l2 = Ignored pictures are stroked green
Action_INoFiles   = No more files added to ignore list
Action_Unselect   = Untag all "Marked" pictures?
Action_USComplete_l1 = Unselect complete
Action_USComplete_l2 = All marks have been removed
Action_UnIgnore   = Untag all "Ignored" pictures?
Action_UIComplete_l1 = Unignore complete
Action_UIComplete_l2 = All ignores have been removed

Page         = Strana
PageOf        = z

Err_Rename_l1    = Chyba přejmenování
Err_Rename_l2    = Jméno souboru
Err_Rename_l3    = již existuje!

Working       = Zpracování:
WorkComplete     = Zpracování hotovo
Compare       = Porovnáno
WorkReady      = Práce připravena
Load         = Nahráno

;Slower_l1      = With this option, VisiPics gives more time to your system, limiting (but not removing) freezes which could occur while working. The downside however, is that VisiPics will take more time to scan your pictures (consider about 50% slower). Use this only if you are going to be actively using other applications while VisiPics is running.
Slower_l1      = S touto volbou bude VisiPics brát méně systémových prostředků, omezí se, ale neodstraní zamrzání systému, ale VisiPics bude pracovat podstatně pomaleji (asi poloviční rychlostí) a tudíž déle. Použijte pouze pokud zároveň aktivně používáte i jiné programy než VisiPics

Slower_l2      = Note that for obscure reasons, on computers with little memory, this option could actually make processing faster.
Slower_l3      = Jste si jisti, že chcete použít pomalejší zpracování?

ThreadSync_l1    = Tato možnost byla přidána k vyřešení problému s pády při zpracování na některých konfiguracích.
ThreadSync_l2    = Při nezaškrtnuté, VisiPics používá hyperthreading nebo DualCore celého výkonu.
ThreadSync_l3    = When checked, the Loader and Comparator are synced, reducing this crash risk and VisiPics speed.
ThreadSync_l4    = Try it, and see if it works without crashing on your computer!
ThreadSync_l5    = Are you sure you want to disable the Thread Sync?

Err_Project_title  = Chyba nahrání projektového souboru
Err_Project_l1    = VisiPics Nemůže nahrát tento soubur s projektem.
Err_Project_l2    = VisiPics soubory verze 1.2 nejsou kompatibilní s VisiPics 1.3.

Warn_Delete_l1    = VisiPics se chystá vymazat všechny označené soubory!
Warn_Delete_l2    = Smazané soubory jsou přesunuty do odpadkového koše.

Warn_Move      = VisiPics se chystá přesunout všechny označené soubory do:

Init_NewValues    = Inicializace nových hodnot...

Personal tools