Nederlands

From VisiPics
Jump to: navigation, search
; Custom language files can be found and shared with other users on VisiPics' website

[MENU]

File         = Bestand
File_AddFolder    = Map toevoegen...
File_LoadProject   = Project laden...
File_SaveProject   = Project opslaan...
File_SaveIgnores   = Status van "Overslaan" label opslaan in map(pen)
File_Exit      = Afsluiten

Edit         = Bewerken
Edit_Marked     = Markeer afbeelding
Edit_Ignore     = Overslaan afbeelding
Edit_IgnoreGroup   = Groep overslaan
Edit_Rename     = Hernoem dit bestand...
Edit_Move      = Verplaats dit bestand...

View         = Beeld
View_NextPage    = Volgende pagina
View_PreviousPage  = Vorige pagina
View_PreviewResized = Voorbeeld herschalen
View_PreviewFull   = Voorbeeld volledige grootte
View_SlowPreview   = Voorbeelden langzaam weergeven
View_ShowDifferences = Toon verschillen d.m.v. kleuren

Tools        = Gereedschap
Tools_UnIgnore    = Overslaan opheffen
Tools_UnSelect    = Markeren opheffen
Tools_IgnoreFolder  = Map overslaan
Tools_AutoSelect   = Auto-Markeren

Actions       = Akties
Actions_Move     = Verplaats
Actions_Delete    = Verwijder

Options       = Opties
Options_ShowHidden  = Toon verborgen mappen
Options_SubFolders  = Submappen inbegrepen
Options_ScanRotation = Zoek naar 90° rotaties
Options_BetweenDirs = Mappen onderling vergelijken
Options_MoveFilter  = Filter automatisch versoepelen
Options_Slower    = Langzamer verwerken
Options_ThreadsSync = Threads sync
Options_ConfirmClose = Bevestig om VisiPics af te sluiten

Languages      = Talen
Languages_EN     = English
Languages_FR     = Français
Languages_CUS    = Nederlands

Window        = Venster
Window_Balloon    = Informatieballonnen
Window_Minimize   = Minimalizeren naar systray

Help         = Help
Help_VisiPics    = VisiPics help...
Help_Donation    = Doneer...
Help_About      = Over VisiPics...

[FORM]

Stat_Remaining    = Resterende ........
Stat_LoadedPics   = Geladen .............
Stat_ToCompare    = Nog vergelijken ..
Stat_DupePics    = Aantal dubbelen ...
Stat_DupeGroups   = Aantal groepen .....

Tab_Filter      = Filter
Tab_Loader      = Laden
Tab_AutoSelect    = Auto-Markeren

Filter_Strict    = Strikt
Filter_Basic     = Basis
Filter_Loose     = Losjes
Filter_Explanation  = Dit bepaald hoe nauwkeurig het programma naar overeenkomsten tussen afbeeldingen zoekt. Strikt het bestand is identiek of een klein verschil, losjes staat grotere afwijkingen toe.

Loader_Question   = Welke afbeelding laden?
Loader_BiggerThan  = Groter dan
Loader_And      = en
Loader_SmallerThan  = Kleiner dan
 
ASelect_Question   = Welke afbeeldingen eerst markeren ?
ASelect_Uncompressed = Niet gecomprimeerde afb.
ASelect_LowerRes   = Lagere resolutie
ASelect_SmallerSize = Kleinere bestandsgrootte
ASelect_Then     = Dan mappen met lagere prioriteit...

Tool_Tools      = Gereedschap
Tool_UnIgnore    = Overslaan oph.
Tool_UnSelect    = Markeren oph.
Tool_IgnoreFolder  = Map overslaan
Tool_AutoSelect   = Auto-Markeren

Action_Actions    = Akties
Action_Move     = Verplaats
Action_Delete    = Verwijder
Action_About     = Over
Action_MoveThis   = Verplaats
Action_Rename    = Hernoem
[HINTS]

Stop         = Stop alle activiteiten
Start        = Start met het zoeken naar dubbele afbeeldingen
Pause        = Pauzeer het vergelijken (thumb lijst zal niet veranderen, maar afbeeldingen worden nog wel geladen)

Thumb_PageDown    = Vorige pagina
Thumb_PageUp     = Volgende pagina

Stat_Timer      = Werkduur (dubbel-klik om op nul te zetten)
Stat_Loader     = Aantal afbeeldingen geladen
Stat_Comparator   = Aantal afbeeldingen vergeleken

Folder_Add      = Geselecteerde map toevoegen aan de werkruimte
Folder_Remove    = Verwijder een map uit de werkruimte
Folder_List     = Werkruimte met mappen waarin gezocht wordt
Folder_Up      = Verhoog map prioriteit (gebruikt door Auto-select)
Folder_Down     = Verlaag map prioriteit (gebruikt door Auto-select)

Tool_UnIgnore    = Alle "OVERSLAAN" labels in de thumb lijst verwijderen
Tool_UnSelect    = Alle "MARKEER" labels in de thumb lijst verwijderen
Tool_IgnoreFolder  = Alle afbeeldingen in de geselecteerde map worden overgeslagen
Tool_AutoSelect   = Markeer de thumbs automatisch.(zie Auto-Markeren)

Action_Move     = Verplaats de met "MARKEER" gelabelde bestanden naar de geselecteerde map.
Action_Delete    = Verwijder de met "MARKEER" gelabelde bestanden naar de prullenbak.
Action_About     = Toon informatie over VisiPics
Action_MoveThis   = Verplaats afbeelding
Action_Rename    = Hernoem afbeelding

Preview       = Voorbeeld (dubbel-klikken opent de map, rechts-klikken zoom)
Preview_Zoom     = Zoom

[TOOLS]

Ok          = Ok
Cancel        = Annuleren

File_Original    = Oude naam
File_New       = Nieuwe naam

WorkInProgress    = Werk in uitvoering
PleaseWait      = Even geduld...

[DYN]

Title_Rename     = Herbenoem bestand
Title_Work      = Werk in uitvoering...
Title_Directory   = Kies een map...

Loading       = Laad:
LoadingComplete   = Laden voltooid:
SaveIgnoresComplete = Opslaan van "overgeslagen" afbeeldingen klaar.

Pic_Marked      = MARKEER
Pic_Ignore      = OVERSLN

Err_Folder_Title   = Fout bij toevoegen van een map
Err_Folder_l1    = Deze map bestaat al in:
Err_Folder_l2    = Als je handmatig submappen wil toevoegen maak dan de werkruimte leeg en verwijder het vinkje bij Opties "Submappen inbegrepen"

Err_FolderSel_Title = Fout bij toevoegen van een map
Err_FolderSel_l1   = Deze map is al geselecteerd:

FolderRem_Title   = Removing folder in progress:
FolderRem      = Removed folder:

Status_Info     = Rechts klikken om de grootte te veranderen
Prefix_GigeByte   = GB
Prefix_MegaByte   = MB
Prefix_KiloByte   = KB
Prefix_Byte     = B
Prefix_Pixel     = px

Closing_Confirm   = Weet je zeker dat je VisiPics wilt afsluiten?

Action_Move     = Verplaatst
Action_Pictures   = afbeeldingen
Action_Delete    = Verwijderd
Action_Complete   = Actie voltooid
Action_Error     = fout bij verplaatsen/verwijderen
Action_NoFiles    = Er zijn geen bestanden geselecteerd...
Action_AutoSelect  = Afbeeldingen automatisch "Markeren" ?
Action_MarkWarning  = Waarschuwing! Groepen waarin minstens één afbeelding gelabeld is als "Markeer" worden overgeslagen!
Action_ASComplete_l1 = Auto-Markeren klaar
Action_ASComplete_l2 = Gemarkeerde afbeeldingen zijn rood gemerkt
Action_Ignore_l1   = Alle afbeeldingen worden overgeslagen in de map en sub-mappen van:
Action_Ignore_l2   = Waarschuwing! Alle markeringen in deze map en sub-mappen worden verwijderd!
Action_IComplete_l1 = Overslaan map klaar
Action_IComplete_l2 = Overgeslagen afbeeldingen zijn groen gemerkt
Action_INoFiles   = Niet meer bestanden toegevoegd aan de overslaan lijst
Action_Unselect   = Alle "MARKEER" labels verwijderen?
Action_USComplete_l1 = Markeringen opheffen klaar
Action_USComplete_l2 = Alle markeer labels zijn verwijderd
Action_UnIgnore   = Alle "OVERSLAAN" labels verwijderen?
Action_UIComplete_l1 = Overslaan opheffen klaar
Action_UIComplete_l2 = Alle overslaan labels zijn verwijderd

Page         = Pagina
PageOf        = van

Err_Rename_l1    = fout bij herbenoemen
Err_Rename_l2    = Een bestand genaamd
Err_Rename_l3    = bestaat al!

Working       = Bezig:
WorkComplete     = Klaar met verwerking
Compare       = Vergeleken
WorkReady      = Klaar
Load         = Geladen

Slower_l1      = Met deze optie geeft VisiPics meer tijd aan andere processen, dat kan ophangen van het systeem voorkomen. Het resultaat is echter dat VisiPics wel 50% langzamer kan werken. Gebruik deze optie alleen als u gelijktijdig andere programma's wilt gebruiken.
Slower_l2      = Voor onduidelijke reden kan deze optie op PC's met een klein geheugen de verwerking juist sneller maken.
Slower_l3      = Weet u zeker dat u langzamer verwerking wilt gebruiken?

ThreadSync_l1    = Deze optie is toegevoegd om een systeem crash bij sommige configuraties te voorkomen.
ThreadSync_l2    = Wanneer niet aangevinkt, gebruikt VisiPics HyperThreading of DualCore's volledig.
ThreadSync_l3    = Wanneer aangevinkt wordt het laden en vergelijken gesynchroniseerd en reduceerd een mogelijke crash en snelheid van VisiPics.
ThreadSync_l4    = Probeer het en zie of het werkt zonder een crash van uw PC!
ThreadSync_l5    = Weet u zeker dat u Thread Sync wilt uitschakelen ?

Err_Project_title  = Fout bij het laden van het projectbestand.
Err_Project_l1    = VisiPics kon dit projectbestand niet laden.
Err_Project_l2    = VisiPics 1.2 bestanden kunnen niet gebruikt worden met VisiPics 1.3.

Warn_Delete_l1    = VisiPics staat op het punt alle gemarkeerde bestanden te verwijderen!
Warn_Delete_l2    = Verwijderde bestanden worden naar de prullenbak verplaatst.

Warn_Move      = VisiPics staat op het punt de voorbeeld afbeelding / alle gemarkeerde bestanden te verplaatsen naar: 

Init_NewValues    = Initialiseer nieuwe waarden...
Personal tools