Turkish

From VisiPics
Jump to: navigation, search
; Custom language files can be found and shared with other users on VisiPics' website

[MENU]

File         = Dosya
File_AddFolder    = Klasör ekle...
File_LoadProject   = Proje aç...
File_SaveProject   = Projeyi kaydet...
File_SaveIgnores   = Yoksayılan resimleri kaydet
File_Exit      = Çıkış

Edit         = Düzen
Edit_Marked     = İşaretle
Edit_Ignore     = Yoksay
Edit_IgnoreGroup   = Grubu yoksay
Edit_Rename     = Bu dosyanın adını değiştir...
Edit_Move      = Bu dosyayı taşı...

View         = Görünüm
View_NextPage    = Sonraki sayfa
View_PreviousPage  = Önceki sayfa
View_PreviewResized = Boyutlandırılmış önizleme
View_PreviewFull   = Tam boyut önizleme
View_SlowPreview   = Yavaş önizleme görünümü
View_ShowDifferences = Farklıları belirt

Tools        = Araçlar
Tools_UnIgnore    = Yoksaymaları geri al
Tools_UnSelect    = İşaretlileri geri al
Tools_IgnoreFolder  = Klasör yoksay
Tools_AutoSelect   = Otomatik işaretle

Actions       = Eylemler
Actions_Move     = Taşı
Actions_Delete    = Sil

Options       = Seçenekler
Options_ShowHidden  = Gizli klasörleri göster
Options_SubFolders  = Alt klasörleri dahil et
Options_ScanRotation = 90° döndürülenleri tara
Options_BetweenDirs = Yalnızca klasörler arasında tara
Options_MoveFilter  = Filtreyi otomatik olarak gevşet
Options_Slower    = Daha yavaş işlem yap
Options_ThreadsSync = İşlem parçacıkları eşlensin
Options_ConfirmClose = VisiPics kapatılırken onay iste

Languages      = Dil
Languages_EN     = İngilizce
Languages_FR     = Fransızca
Languages_CUS    = Türkçe

Window        = Pencere
Window_Balloon    = Balon ipuçları
Window_Minimize   = Sistem tepsisine küçült

Help         = Yardım
Help_VisiPics    = VisiPics yardımı...
Help_Donation    = Lütfen bağış yapın...
Help_About      = Hakkında...

[FORM]

Stat_Remaining    = Kalan dosya .......
Stat_LoadedPics   = Yüklenen resim ..
Stat_ToCompare    = Karşılaştırılacak ..
Stat_DupePics    = Çift resimler ............
Stat_DupeGroups   = Çift gruplar ............

Tab_Filter      = Filtre
Tab_Loader      = Yükleyici
Tab_AutoSelect    = Otomatik İşaretle

Filter_Strict    = Sıkı
Filter_Basic     = Temel
Filter_Loose     = Hafif
Filter_Explanation  = Bu sürgü, resimler arasındaki benzerliklerin denetlenme katılığını belirler. Sıkı, aynı veya çok benzer resimleri gösterirken; hafif, daha çok farklılık olsa bile resimleri benzer kabul eder.

Loader_Question   = Hangi resimler yüklenecek?
Loader_BiggerThan  = Şundan büyük
Loader_And      = ve
Loader_SmallerThan  = Şundan küçük

ASelect_Question   = Öncelikle hangi resimler işaretlenecek?
ASelect_Uncompressed = Sıkıştırmasız dosya türü
ASelect_LowerRes   = Düşük çözünürlüklü
ASelect_SmallerSize = Küçük boyutlu
ASelect_Then     = ve sonra en az tercih ettiğim klasörler...

Tool_Tools      = Araçlar
Tool_UnIgnore    = Yoksay geri al
Tool_UnSelect    = İşaret geri al
Tool_IgnoreFolder  = Klasör yoksay
Tool_AutoSelect   = Oto. işaretle

Action_Actions    = Eylemler
Action_Move     = Taşı
Action_Delete    = Sil
Action_About     = Hakkında
Action_MoveThis   = Taşı
Action_Rename    = Ad değiştir

[HINTS]

Stop         = Tüm işlemleri durdur
Start        = Çift resimleri bulmaya başla
Pause        = Karşılaştırmayı duraklat (önizleme listesi değişmeyecek fakat resimler yüklenmeye devam edecek)

Thumb_PageDown    = Önceki sayfa (Page-down)
Thumb_PageUp     = Sonraki sayfa (Page-up)

Stat_Timer      = Çalışma süresi (sıfırlamak için çift tıklayın)
Stat_Loader     = Yüklenen resim sayısı
Stat_Comparator   = Karşılaştırılan resim sayısı

Folder_Add      = Seçili klasörü işlem listesine ekle
Folder_Remove    = Klasörü işlem listesinden kaldır
Folder_List     = İşlem yapılacak klasörlerin listesi
Folder_Up      = Klasör önceliğini artır (Otomatik işaretleme için)
Folder_Down     = Klasör önceliğini düşür (Otomatik işaretleme için)

Tool_UnIgnore    = Önizleme listesindeki tüm yoksaymaları geri alır
Tool_UnSelect    = Önizleme listesindeki tüm işaretlemeleri geri alır
Tool_IgnoreFolder  = İçeriğindeki dosyaları yoksaymak üzere bir klasör seçin
Tool_AutoSelect   = Dosyaları otomatik olarak işaretle

Action_Move     = İşaretli dosyaları bir klasöre taşı
Action_Delete    = Önizleme listesindeki işaretli dosyaları sil
Action_About     = VisiPics hakkında bilgi göster
Action_MoveThis   = Önizlemesi gösterilen dosyayı taşı
Action_Rename    = Önizlemesi gösterilen dosyanın adını değiştir

Preview       = Önizleme (çift tıklama içeren klasörü açar)
Preview_Zoom     = Yakınlaştır

[TOOLS]

Ok          = Tamam
Cancel        = İptal

File_Original    = Orijinal Dosya Adı
File_New       = Yeni Dosya Adı

WorkInProgress    = İşlem yürütülüyor.
PleaseWait      = Lütfen bekleyin...

[DYN]

Title_Rename     = Dosyanın Adını Değiştir
Title_Work      = İşlem yürütülüyor...
Title_Directory   = Bir klasör seçin...

Loading       = Yükleniyor:
LoadingComplete   = Yükleme tamamlandı:
SaveIgnoresComplete = Yoksayılan resimlerin kaydedilmesi tamamlandı.

Pic_Marked      = İŞARETLİ
Pic_Ignore      = YOKSAY

Err_Folder_Title   = Klasör ekleme hatası
Err_Folder_l1    = Bu klasör zaten şurada kapsanıyor:
Err_Folder_l2    = Alt klasörleri kendiniz yönetmek isterseniz, işlem listesini temizleyin ve "Alt klasörleri dahil et" seçeneğini devre dışı bırakın.

Err_FolderSel_Title = Klasör ekleme hatası
Err_FolderSel_l1   = Bu klasör zaten seçili:

FolderRem_Title   = Klasör kaldırma sürüyor:
FolderRem      = Klasör kaldırıldı:

Status_Info     = Boyutunu değiştirmek için önizleme resmine sağ tıklayın

Prefix_GigeByte   = gb
Prefix_MegaByte   = mb
Prefix_KiloByte   = kb
Prefix_Byte     = b
Prefix_Pixel     = piks

Closing_Confirm   = VisiPics'i kapatmak istediğinizden emin misiniz?

Action_Move     = Taşındı:
Action_Pictures   = resim
Action_Delete    = Silindi:
Action_Complete   = Eylem tamamlandı
Action_Error     = Taşıma/Silme hatası
Action_NoFiles    = Hiçbir dosya seçilmemiş...
Action_AutoSelect  = Resimler otomatik işaretlensin mi?
Action_MarkWarning  = Uyarı! Bu, en az bir işaretli resim içeren grupları etkilemeyecek!
Action_ASComplete_l1 = Otomatik işaretleme tamamlandı
Action_ASComplete_l2 = İşaretli resimlerin üstü kırmızı ile çizilir
Action_Ignore_l1   = Şu ve alt klasörlerindeki resimleri yoksay:
Action_Ignore_l2   = Uyarı! Bu, belirtilen klasörlerdeki tüm işaretli dosyaların işaretini kaldıracak!
Action_IComplete_l1 = Klasör yoksayma tamamlandı
Action_IComplete_l2 = Yoksayılan resimlerin üstü yeşil ile çizilir
Action_INoFiles   = Yoksayılanlar listesine başka dosya eklenmedi
Action_Unselect   = Tüm işaretli resimlerin işareti kaldırılsın mı?
Action_USComplete_l1 = İşaret kaldırma tamamlandı
Action_USComplete_l2 = Tüm işaretlemeler iptal edildi
Action_UnIgnore   = Tüm resim yoksayma işlemleri geri alınsın mı?
Action_UIComplete_l1 = Yoksayma geri alımı tamamlandı
Action_UIComplete_l2 = Tüm yoksaymalar iptal edildi

Page         = Sayfa
PageOf        = /

Err_Rename_l1    = Ad değiştirme hatası
Err_Rename_l2    = Bu ada sahip bir dosya (
Err_Rename_l3    = ) zaten mevcut!

Working       = İşlem yapılıyor:
WorkComplete     = İşlem tamamlandı
Compare       = Karşılaştırıldı
WorkReady      = İşleme hazır
Load         = Yüklendi

Slower_l1      = With this option, VisiPics gives more time to your system, limiting (but not removing) freezes which could occur while working. The downside however, is that VisiPics will take more time to scan your pictures (consider about 50% slower). Use this only if you are going to be actively using other applications while VisiPics is running.
Slower_l2      = Note that for obscure reasons, on computers with little memory, this option could actually make processing faster.
Slower_l3      = Daha yavaş işlem yapmayı etkinleştirmek istediğinizden emin misiniz?

ThreadSync_l1    = Bu seçenek, bazı sistemlerde meydana gelen çökme problemini çözmek için eklenmiştir.
ThreadSync_l2    = When unchecked, VisiPics uses HyperThreading or DualCore's whole power.
ThreadSync_l3    = When checked, the Loader and Comparator are synced, reducing this crash risk and VisiPics speed.
ThreadSync_l4    = Try it, and see if it works without crashing on your computer!
ThreadSync_l5    = İşlem parçacıklarının eşlenmesini devre dışı bırakmak istediğinizden emin misiniz?

Err_Project_title  = Proje Dosyası yüklenme hatası
Err_Project_l1    = VisiPics bu proje dosyasını yükleyemedi.
Err_Project_l2    = VisiPics 1.2 dosyaları VisiPics 1.3 ile uyumlu değildir.

Warn_Delete_l1    = VisiPics tüm işaretli dosyaları silmek üzere!
Warn_Delete_l2    = Silinen dosyalar Geri Dönüşüm Kutusu'na gönderilir.

Warn_Move      = VisiPics tüm işaretli dosyaları şuraya taşımak üzere: 

Init_NewValues    = Yeni değerler atanıyor...
Personal tools